Leren moet je leren

Door Passend Onderwijs zitten er steeds vaker leerlingen in de klas die anders informatie verwerken. Maar ook voor de leerlingen zonder beperking of diagnose lijkt de huidige aanpak in het onderwijs niet langer effectief. De wetenschap heeft de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het brein en de cognitieve functies. Het onderwijs kan profiteren van deze wetenschappelijke bevindingen want leren moeten ze leren en jij als leraar kunt ze daarbij helpen!

Beschrijving

Door Passend Onderwijs zitten er steeds vaker leerlingen in de klas die anders informatie verwerken. Maar ook voor de leerlingen zonder beperking of diagnose lijkt de huidige aanpak in het onderwijs niet langer effectief. De wetenschap heeft de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het brein en de cognitieve functies. Het onderwijs kan profiteren van deze wetenschappelijke bevindingen want leren moeten ze leren en jij als leraar kunt ze daarbij helpen!

In deze training wordt naast een theoretisch kader (o.a. denksystemen, executieve functies en hoe beide wel of niet aanwezig zijn bij leerlingen met AD(H)D, autisme, TOS, hoogbegaafdheid e.a.) veel werkvormen, tips en trucs besproken en uitgeprobeerd.

Vervolgens wordt gekeken welke werkvormen aan bod kunnen komen in de eigen praktijk. Welke vaardigheden men met deze werkvormen traint en welke resultaten dit kan opleveren.

Hierbij wordt gewerkt met het RTTI model en wordt gekeken naar de mogelijkheden van formatief toetsen. Uiteraard worden de 21e-eeuwse vaardigheden meegenomen. Uitgangspunt is niet één specifieke leerling maar de diversiteit aan leerlingen in de hele klas!

Deze cursus wordt in twee delen aangeboden: 1 dag van 7 uur (theorie en basis) en een dagdeel van 3 uur (hierin wordt de eigen praktijk ingebracht).

Doelgroep: leraren (PO, VO, MBO) min. 6, max. 20 personen

Kosten: € 895,- inclusief materiaal voor een groep van 6 pers.; € 149,- voor individuele deelname aan de trainingen (zie jaarplanning).