Aandacht, Betrokkenheid en een heldere Communicatie

‘ Linda is volledig zichzelf.
Ze werkt vanuit passie! ’

Laura van der Hammen,
directeur De Kleine Kapitein, openbare Daltonschool Amsterdam

’‘Tijdens de studie heb ik ervaren dat Linda goed buiten de context kan denken. Zij stelt zich open op en stelt de juiste vragen door zich goed in te leven in de ander.’

Angelique Post,
adjunct directeur Huibersschool Amsterdam

‘Linda is een dynamische persoonlijkheid die de juiste prioriteiten weet te stellen en gestelde doelen realiseert. Zij heeft op zorgvuldige wijze sturing gegeven aan de ontwikkelingen van de ambulante dienst. Haar strategisch inzicht en communicatieve vaardigheden dragen hier in hoge mate aan bij. Zij is een waardevolle speler binnen onze organisatie geweest die positief heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen van cluster 2 in Noord Holland Noord. ’

Michiel van Lee,
regiodirecteur VierTaal college Schagen