Aandacht, Betrokkenheid en een heldere Communicatie

Mijn Achtergrond

Lang geleden ben ik begonnen als docent in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Vervolgens heb ik gewerkt als ambulant begeleider in het VO en MBO. Naast veel tijd investeren in mijn leerlingen, ben ik veel tijd kwijtgeraakt aan vergaderingen, overlegmomenten en verantwoording afleggen op papier. Die toenemende bureaucratie kostte mij (bijna) mijn plezier in het werk.

Toen ik teamleider was, hoopte ik daar verandering in te brengen. Hierin ben ik deels geslaagd maar ik stak toch vooral veel tijd in het door checken van het naleven van afspraken door mijn teamleden en het oplossen van ad hoc problemen. De tijd ontbrak om de organisatie aan te pakken en mijn team te inspireren ten einde ze efficiënter te laten werken. Tijdens de opleiding tot schoolleider werd me duidelijk dat elke leidinggevende in het onderwijs wel efficiënter zou willen werken met meer betrokken en geïnspireerde werknemers maar het hen ontbreekt aan tijd om dit structureel op te pakken.

Deze frustratie werd mijn uitdaging. In 2015 ben ik gestart als organisatieadviseur voor het onderwijs met mijn eigen onderneming: AaBbCc.