Effectief vergaderen? NIET vergaderen!

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Als de  leerlingen naar huis zijn moet er nog worden nagekeken, voorbereid, opgeruimd en vergaderd!

Beschrijving

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Als de  leerlingen naar huis zijn moet er nog worden nagekeken, voorbereid, opgeruimd en vergaderd!

Met name het vergaderen wordt ervaren als tijdrovend. Tijd waarin men ook een les had kunnen voorbereiden of werk had kunnen nakijken!  Dit gebeurt dan ook regelmatig tijdens vergaderingen…..

Overleg met collega’s is belangrijk maar dat kan efficiënter en effectiever.  Er wordt gekeken naar alle overlegmomenten. Met behulp van de ODAT methode en andere praktische tips worden deze overlegmomenten gezamenlijk aangepakt.

Doelgroep: (samenwerkende) teams, min. 6, max. 20 personen